Tüm Kategoriler


Sayfalar

sukugunluk' Profili


Toplam Yazıları: 7
Toplam Görüntülenme: 7345
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

sukugunluk Son Yazıları

Karamsarlık

Bazen mutsuzlu?umu unutuveriyorum. Ya?ady?ym kysa, mutlu bir an olursa e?er kendimi o anyn aky?yna byrakyyorum. Sonra ne oluyor biliyor musun ?uku? Ger�ekler, asyl olan ben ve asyl o ya?ady?ym hayat y�z�me �arpyyor tokat gibi� Mutlu oldu?uma pi?man oluyorum. Bir an i�imdeki o �ocu?u

Efsane Kitap

?imdi sizlere (birok tepki alaca?ym riskini gz ardy ederek) ok mkemmel bir kitap serisini anlatmak istiyorum. Tepki alacak dedim nk bu seri o?u ebeveyne, orta ya?ly insanlara ters d?yor genelde Ben yazymda aslynda bunun gereksiz bir n yargy oldu?unu size anlatmaya aly?aca?ym. Bahsedec

Eski Hoşlantı

Bug�n bir konuda dany?mak istiyorum size. ?uku�yla birlikte tabi ki... Benim iki sene �nce �ok ho?landy?ym bir �ocuk vardy. A?yk de?ildim galiba ama baya?y ho?lanyyordum. Ayny dershanedeydik. Bu �ocuk hep bana benzer tiplerle �ykty, uzun boylu, siyah sa�ly tipler... Tabi aramyzda

Zaman

Geenlerde eskiden oturdu?umuz evin soka?yndan geiyordum. Baya?ydyr gememi?tim oradan. Nedense birdenbire orayy grme iste?ine kapyldym. Gittim yakyndan izledim evimizi. Yimde bir ?eylerin kayyp gitti?ini hissettim, anylarymy hatyrladym, oraya gelme sebebimizi... O evde tam yedi sene oturmu?tuk.

Sevgili Şuku!

Hayali arkada?ymyn ady, ?uku. Komik ama onunla konu?uyormu? gibi yapmak beni rahatlatyyor. Bug�n canym sykyldy ve yine hayatym hakkynda yazmak istedim ya da hayatymy bir tartmak istedim de denilebilir. Bir�ok insan gibi bende mutsuz oldu?umu d�?�n�yorum. Neden mi? �ncelikle mut

Müzik Zevkleri

?uku ?imdi sana �ok rahatsyz oldu?um bir konuyu anlataca?ym. (Bu arada beni deli sanmyyorsunuz de?il mi?) Bahsedece?im konu m�zik zevkleri... Ben nedense ?u m�zik zevkleri konusunu halledemiyorum. Babam �zg�n m�zik, t�rk� tarzy ?eyler dinliyor. Ho?, o dinleyip mutlu oluyorsa tamam

Bir Düş Düşlüyorum

Aslynda bunu yazmadan �nce d�?�nd�m. B�yle bir �lkede b�yle insanlara derdimi anlatamam dedim ama eminim ki aranyzda beni anlayacak bir �ok ki?i olacaktyr. Konuya direk ba?lyyorum. Hep k���kken sorarlar bize: "B�y�y�nce ne olmak istiyorsun?" Ytiraf etmek gerekirse uydu

Sayfa Gezinme: 1 (All)