Tüm Kategoriler


Sayfalar

dreamerrr' Profili


Toplam Yazıları: 5
Toplam Görüntülenme: 1827
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

dreamerrr Son Yazıları

Saçmalık

Biz insanlar, aslynda hayvanyz �yle de?il mi? Yerle?ik hayata ge�ip devletle?me adyna adym attyktan sonra g�n�m�ze kadarki a?amadan bahsediyorum. Her ?ey kysytlanmady my? Evde ya?amak zorundayyz, giyinmek zorundayyz mesela. Bize s�ylenileni yerine getirmek zorundayyz. Edepli olmak zor

Belirsizlik

Belirsizlik kadar kt ?ey yok. Emin olamady?yn iin sadece bakyyorsun, bekliyorsun. Yhtimaller zerine birok kurgu ya?yyorsun. Yeri geliyor bunalyyor, bazense bulutlaryn zerinde geziniyorsun. Ama bir ?ey belirsiz olunca, ne Bu ?ey beni mahvetti ne de ayaklarym yerden kesildi diyemiyorsun. Ya?

Dediler ki; Sadece Bir Rüya

Size bir r�yamdan bahsetmek istiyorum. Uzun zaman �nce g�rd�m aslynda ama tuhaf i?te� Bulundu?um yerdeki y?yk dizayny Orta�a? Avrupa�syndaki gibiydi, biraz kasvetli mek�n anlayaca?ynyz. Rulo bir par?�meni a�yyordum r�yamda ve be?-alty tane insan fig�r� g�r�n�yordu.

Karanlıkta Kaybolan Fısıltılar

Neden saklamak zorunda kalyyoruz ki kendimizi, hislerimizi, d�?�ncelerimizi? Oldu?umuz gibi davransak, hissetti?imizi s�ylesek olmaz my? Ufacyk nedenler, yanly? anlamalar y�z�nden hayatymyzy rezil etmesek� Gurur y�z�nden kalbimizin sesini arkalara hapsedip, kendimize eziyet etmese

Aptalca Bir Umut

Giyinmi?, sslenmi?tim Tercih etmesem de makyaj bile yapmy?tym, gzel olmu?tum nk onu uzun zamandyr grmyordum ve beni be?enece?inden emindim. Derken bir an aynadaki "beni" fark ettim. Gzlerime daldym, ok fazla umut vardy. Sonra kendimi aptalmy? gibi hissettim biraz ve kendime dedim ki ok z

Sayfa Gezinme: 1 (All)