Tüm Kategoriler


Sayfalar

berkoberko' Profili


Toplam Yazıları: 3
Toplam Görüntülenme: 1202
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

berkoberko Son Yazıları

Biraz Aşk Biraz Hüzün

Sayysyz yazar, �izer, ?air yapmy?tyr a?kyn tarifini. Herkesin bir anysy, bilgi birikimi vardyr. Ylmi bir mektebi olsa sayysyz profes�r�m�z olmu?tu, sayysyz tezimiz a?k �zerine yazylmy?. Bu kadar tarifin bol oldu?u bir d�nyada a?ky hakkyyla ya?ayan var mydyr acaba? Hakkyny veren var my

Yeniden Merhaba

Merhaba arkada?lar! Yakla?yk olarak yedi-sekiz yyl nce bir arkada?ymdan duyarak geldi?im bir site burasy Bir zamanlar ok e?lenceli ve gzel vakit geirdi?im bir yerdi. Belki sizde de olmu?tur zaman zaman; samimiyet artar ve bazy kt olaylar ya?arsynyz. Sonra siteden so?ur ve gidersiniz. Ben de t

Kıskançlık

Ynsanly?yn do?asynda olan kyskan�lyk, �zellikle T�rk insanynda bir hayli bariz ?ekilde kendini g�steriyor. Kyz olsun, erkek olsun millet�e kyskancyz... Ailemizden, �evremizden, hatta en yakyn arkada?ymyzdan bile beraber oldu?umuz insany kyskanabiliyoruz. Duydu?umuz olaylaryn neticesin

Sayfa Gezinme: 1 (All)