Tüm Kategoriler


Sayfalar

BusraPaMUK' Profili


Toplam Yazıları: 2
Toplam Görüntülenme: 10262
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

BusraPaMUK Son Yazıları

Kayıtsız Kaldığımız Dilimiz!

Neden Yngilizce�nin dilimize bu kadar yerle?mesine izin veriyoruz? T�rk�e Yngilizce�den daha zor ve kapsamly bir dil, fakat biz T�rkler ne yazyk ki dilimizin kyymetini bilmiyoruz. Etrafyma bakty?ymda neredeyse t�m T�rk ma?azalarynyn isimleri Yngilizce! L�tfen yanly? anla?ylmasyn,

Hepsi Çinli

Koreli, Japon, �inli, Tayvanly, Endonezyaly... Fakat biz T�rklere g�re onlaryn hepsi �inli! Biz T�rklerin ve di?er �lke insanlarynyn Asyalylara baky? a�ysy neden b�yle? �ekik g�zl� olduklary i�in mi? Yani birbirine benzedikleri i�in� Tabi ki de bize g�re bu b�yle.

Sayfa Gezinme: 1 (All)