Tüm Kategoriler


Sayfalar

ELFIDA' Profili


Toplam Yazıları: 27
Toplam Görüntülenme: 6896
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

ELFIDA Son Yazıları

Ba?ardym!

Arkada?lar bir nceki yazymda son szl synavymyn oldu?unu,kazanyrsam okulun bitece?ini ve hem?ire olaca?ymy yazmy?tym. Dn son synavym vardy ve Allahyma ?krler olsun ki ba?ardym. Kazandym! Sonunda bitti. ok mutluyum...

Ba?aryya Son Adym

Beni tanyyanlar bilirler, Almanyada hem?irelik zerine okuyorum ve bu sene son senem. Allah nasip ederse bir ay sonra bitecek in?allah. synavy vermem gerekiyordu; evvelki hafta ba?aryyla yazylyyy, geen hafta hastanedeki synavymy verdim A?ustos sonunda ise son olarak, szl synavym var. Onu da v

Her Geli?im Bir Veda

Sana her geli?im bir veda her ?eyim! Sana gelece?im gnn heyecany nasyl haftalar ncesi ba?lyyorsa, senden gidece?im gnn zntsde yle ba?lyyor. Gelece?im gnn gecesi bir heyecan, bir ate? saryyor bedenimi, iim kypyr kypyr, baky?larym glckler sayyor.Sana kavu?up, ba?ymy omuzuna yaslad

Allah´ym Yardym Et!

Yoruldum artyk, ok yoruldum. ?unun stresi, bunun stresi derken, kendimi kaybettim, ok yyprattym. Derslerin a?yrly?y, synavlar bir yandan, di?er sorunlar, hasretlik br yandan. Synavlar ba?lady, sevgiliye zlem de var. Ben ayry yerde, o ayry yerde, kyskanlyklar oluyor haliyle. D?n yakla?tyka o

Gul-Periye

ELFIDA der ki; Bir yyl daha bitti, ama sakyn zlme zaman abuk geiyor diye... Unutma ki herkes ayny ?eyi ya?yyor. Bu yylyn sonunda geriye bakty?ynda umarym "Harika bir yyldy" dersin... Dile?im; bugn diledi?in tm dileklerinin gerekle?mesi ve tonton bir nine oldu?unda, bahendeki sandalyen

mr Boyu Mutluluklar

Geti?imiz hafta sonu ablamyn kyna gecesini yaptyk. Her?ey bekledi?imden daha da gzel oldu. Ablam ailesine ok d?kn oldu?u iin baya a?lar diye bekliyordum. Fakat kyna yakylyrken, anneme sarylyrken fazla a?lamady. Ne yapsam da a?latsam diye d?nyordum ama sonunda vazgetim. Takylardan so

Byle Sorumsuzluk Olmaz!

Az nce TVde izledim. 6,5 aylyk do?an bir bebe?i kveze koyuyorlar. Aradan saatler geiyor ve bebe?i ld diye morga kaldyryyorlar. Bebe?i yykarken bebek kymyldamaya ba?lyyor ve hemen hastaneye gtrlyor. Bunca doktorlar bo?una my okuyorlar? Byle bir sorumsuzluk olabilir mi? Kontrol etmeden, kes

Yzk Parma?ynyn Hikmeti

Alyansy neden drdnc parma?ymyza takaryz? Bunun farkly ve mantykly bir acyklamasy var. Ba? parmak "aile"ye, i?aret parma?y "karde?lere", orta parmak "kendi ?ahsyna", drdnc parmak "hayat arkada?yna, serce parmak ise,"ocuklara" temsil eder. Ylk nce avularynyzy birbirine bakacak ?ekilde ay

Zaman

Gnler gelir geer umarsyz, vefasyz. Ne saatler, ne gnler, ne de yyllar d?nr geride byraktyklaryny. Kendi kafalaryna gre hareket ederler, hyzlyca geip giderler. Zaman avularymyzyn iinden akyp giderken ardyndan bakakalyryz sessizce. Haykyrmak isteriz, kelimeler dilimizin ucuna kadar gelir, yu

Adnan Menderes Havalimany

Her yyl yaz yakla?ti?i zaman, kendi yurdundan uzak ya?ayanlaryn iinde farkly duygular ba?lar. Trkiyeye gitme heyecany, sevdiklerini grme mutlulu?u ve o yolculu?un tatly tela?y. Bu duygulary uzak kalmayanlar anlayamazlar. Ua?a bindi?inde o heyecan ba?lar. Ua?yn inmesi yakla?ty?y zaman,insanyn

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)