Tüm Kategoriler


Sayfalar

ELFIDA' Profili


Toplam Yazıları: 27
Toplam Görüntülenme: 6747
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

ELFIDA Son Yazıları

Ba?ardym!

Arkada?lar bir nceki yazymda son szl synavymyn oldu?unu,kazanyrsam okulun bitece?ini ve hem?ire olaca?ymy yazmy?tym. Dn son synavym vardy ve Allahyma ?krler olsun ki ba?ardym. Kazandym! Sonunda bitti. ok mutluyum...

Ba?aryya Son Adym

Beni tanyyanlar bilirler, Almanyada hem?irelik zerine okuyorum ve bu sene son senem. Allah nasip ederse bir ay sonra bitecek in?allah. synavy vermem gerekiyordu; evvelki hafta ba?aryyla yazylyyy, geen hafta hastanedeki synavymy verdim A?ustos sonunda ise son olarak, szl synavym var. Onu da v

Her Geli?im Bir Veda

Sana her geli?im bir veda her ?eyim! Sana gelece?im gnn heyecany nasyl haftalar ncesi ba?lyyorsa, senden gidece?im gnn zntsde yle ba?lyyor. Gelece?im gnn gecesi bir heyecan, bir ate? saryyor bedenimi, iim kypyr kypyr, baky?larym glckler sayyor.Sana kavu?up, ba?ymy omuzuna yaslad

Allah´ym Yardym Et!

Yoruldum artyk, ok yoruldum. ?unun stresi, bunun stresi derken, kendimi kaybettim, ok yyprattym. Derslerin a?yrly?y, synavlar bir yandan, di?er sorunlar, hasretlik br yandan. Synavlar ba?lady, sevgiliye zlem de var. Ben ayry yerde, o ayry yerde, kyskanlyklar oluyor haliyle. D?n yakla?tyka o

Gul-Periye

ELFIDA der ki; Bir yyl daha bitti, ama sakyn zlme zaman abuk geiyor diye... Unutma ki herkes ayny ?eyi ya?yyor. Bu yylyn sonunda geriye bakty?ynda umarym "Harika bir yyldy" dersin... Dile?im; bugn diledi?in tm dileklerinin gerekle?mesi ve tonton bir nine oldu?unda, bahendeki sandalyen

mr Boyu Mutluluklar

Geti?imiz hafta sonu ablamyn kyna gecesini yaptyk. Her?ey bekledi?imden daha da gzel oldu. Ablam ailesine ok d?kn oldu?u iin baya a?lar diye bekliyordum. Fakat kyna yakylyrken, anneme sarylyrken fazla a?lamady. Ne yapsam da a?latsam diye d?nyordum ama sonunda vazgetim. Takylardan so

Byle Sorumsuzluk Olmaz!

Az nce TVde izledim. 6,5 aylyk do?an bir bebe?i kveze koyuyorlar. Aradan saatler geiyor ve bebe?i ld diye morga kaldyryyorlar. Bebe?i yykarken bebek kymyldamaya ba?lyyor ve hemen hastaneye gtrlyor. Bunca doktorlar bo?una my okuyorlar? Byle bir sorumsuzluk olabilir mi? Kontrol etmeden, kes

Yzk Parma?ynyn Hikmeti

Alyansy neden drdnc parma?ymyza takaryz? Bunun farkly ve mantykly bir acyklamasy var. Ba? parmak "aile"ye, i?aret parma?y "karde?lere", orta parmak "kendi ?ahsyna", drdnc parmak "hayat arkada?yna, serce parmak ise,"ocuklara" temsil eder. Ylk nce avularynyzy birbirine bakacak ?ekilde ay

Zaman

Gnler gelir geer umarsyz, vefasyz. Ne saatler, ne gnler, ne de yyllar d?nr geride byraktyklaryny. Kendi kafalaryna gre hareket ederler, hyzlyca geip giderler. Zaman avularymyzyn iinden akyp giderken ardyndan bakakalyryz sessizce. Haykyrmak isteriz, kelimeler dilimizin ucuna kadar gelir, yu

Adnan Menderes Havalimany

Her yyl yaz yakla?ti?i zaman, kendi yurdundan uzak ya?ayanlaryn iinde farkly duygular ba?lar. Trkiyeye gitme heyecany, sevdiklerini grme mutlulu?u ve o yolculu?un tatly tela?y. Bu duygulary uzak kalmayanlar anlayamazlar. Ua?a bindi?inde o heyecan ba?lar. Ua?yn inmesi yakla?ty?y zaman,insanyn

Yolun Sonu

ykmy?ym artysyyla, eksisiyle adyna sevda dedi?imiz yola. nne, arkasyna bakmadan, tozuna topra?yna aman demeden, ilerisini d?nmeden. Bekleyenin aydynlyk mi, gecemi oldu?unu bilmeden. Mutlulu?u da, hzn de yasady?ym ykmaz bir yol. Artik ilerisini grebildi?im, hznn kar?ylayaca?y, gecenin bek

Lise Yyllary

o?umuz ya?ady o yyllary. Belkide en gzel yyllarymyz, en gzel a?ymyzdy o yyllar. Sevginin, mutlulu?un, ya?ama sevincinin, insanyn iinin, duygularynyn kypyr kypyr oldu?u yyllar. En gzel arkada?lyklary lise yyllarynda bulduk belkide. Birbirimize verdi?imiz szler vardy, okul bitse bile aradaki s

Mutluluk Nerede?

?imdiye kadar sitede ok yazylar okuduk. Kimisi evlili?inden ?ikayeti, kimisi e?ini aldatyyor, kimisi aldatylyyor. Aslynda bunlar benim gibi bekar ki?ilere hi iyi birer rnek de?il. Syka duydu?umuz bu konular yznden evlilik gibi kutsal bir messeseden korkar hale geldik. Merak etti?im; peki

Yazy Bekliyoruz

Bahar gelince insan bedenini farkly duygular sarar. Mutluluk, heyecan, umut. Gne?in syca?y yaktyka insanyn iide yle yanar. ok gzel duygulara yer verir. ogu zaman yaza hazyrlyktyr bahar aylary. Kimileri tatil kyleri arar, kimileri ne yapaca?ynyn planlaryny kurar, kimileri ise yaza inc

Gnl Sayfam

Ey yar! Seninle atym gzm, seninle kapatmak istedim. Seninle ya?adym sevgiyi, mutlulugu, bir okadar hzn, acyyy. Ya?adym olumlulary, olumsuzluklary. Ve yine seninle kapattym "gnl sayfamy". Senin bir daha giremeyece?in o sayfaya kilit vurup, kaldyrdym rafa. Yeni bir sayfa atym. Havayy

Ama

Hepimizin bir amacy vardyr ?u yalan hayatta, amasyz ya?anamaz. Hep bir ?eyler eksik ve bo? olur ya?antymyzda. Peki bu ama iin ykty?ymyz yolda di?er ya?ayabileceklerimizi bir kenara atyyor muyuz ya da onlary da ayny zamanda ya?ayabiliyor muyuz? Gn geliyor ama iin sevdiklerimizi kyrabiliyor

Geceler

Nedir bizim iin geceler, neleri ya?aryz? Kimileri iin dinlenme any. Kimileri iin duygulary, anylary, hasreti kimsesiz ortamda gizlice ya?ama imkany. Kimileri iinse drt duvar efkary. Gne?in baty?yyla ba?lar anylaryn do?u?u. Gzler sanki o any bekler, biriktirdiklerini azad etmek iin. A?ykl

Aradaki Fark

Bugn okulda sinirleri gev?etme, rahatlama semineri vardy. Synyfta herkes kendine bir e? seip farkly yntemleri deneyecekti. Ellere masaj ve kar?yndaki insanla syrt syrta veya ba?ka pozisyonlarda onun sycakly?yny hissetme gibi; rahatlatycy bir mzik e?li?inde. Synyftan bir adam ve kadyn dikkati

Kanatsyz Mele?im

?dm, hastaydim o koridorlarda. Yanlyz kaldym o odada. Korktum, beni neyin bekledi?ini bilmeden, bekledim aresizce. Sol yanymyn hyzly aty?yyla uyandym. Kimsecikler yoktu yanymda, bana sahip ykacak. Gne?in do?u?uyla sabahyn ilk y?yklary vurdu penceremden odama ve o girdi kapydan beyaz kyyafe

Canym Ablam

Ablamy bugn Trkiye´ye u?urluyorum. Bir ay sonra da ben gelecegim. Evde bir ayda olsa, tek ocuk olarak kalaca?ym diye sevinirdim. Ancak ablamy ?imdiden zlemeye ba?ladym onun olmayaca?yny d?nnce. Bugn okula giderken ablamla vedala?tym fakat duramadym hastayym bahanesiyle eve geldim.

Gzel Dostluklar

Nedir dostluk?Dostluk; sevgidir,saygydyr, ho?grdr, kar?yndaki insani dinlemek, dertle?mek, yardym etmektir. Dost bildi?inin, ince detaylaryny bilmek de?ildir dostluk. Kar?ylykly saygy duyuluyor ve birbirini anlayabiliyorsa dostluk bitmez. Bir tany?mayla, bir tesadfle ba?layabilen arkada?ly?yn so

Bekle Beni Yzmirim

Y?te o gn geldi. Yim kypyr kypyr. Ynsan bu kadar m zler? Sanki yyllar olmu? gitmeyeli, grmeyeli, kokusunu almayaly. Ne kadar zlemi?im seni. Ne kadar grmek istemi?im o nazly duru?unu. Ne kadar zlemi?im gne?in saklady?y yyldyzlary gece grmeyi, dilek dilemeyi. Yaryn geliyorum sana. Kok

Tu?ba zay

Dn ablamlarda kaldym. Onlarla ar?yyy gezdik. Bir ma?azaya girdik, asansre binecektik ki, kasada Tu?ba zay´y grdk. Eni?temin "Tu?ba de?ilmi bu?" demesiyle bize bakyp, glmsedi. Sanyyorum imza isteyece?iz sandy. Fakat aldandy. Serdar Orta, Ebru Gnde? olsaydy imzasyz ayrylmazdym oradan.

Sevdanyn Sayfasy

Sevda girdi mi bir kalbe, o kalp grmeye ba?lar gne?i. ykar kabu?undan, saklandy?y sandyktan. Cesurca ykar seviyorum der, nabzy farkly atar. Daha canly, daha kendinen emin. Duygular sayfalara yazylmaz, anlatylmaz. Sayfalar beyazly?yny korur, sevdanyn klavuzlu?unu yapmaya cesaret edemez. Kalplere

Seviyorum Seni

Gnlm tutuldu, bu aska. Bu defa bamba?ka... Kendimi kaybettim, senin sevdanda. Sensiz bir saniye, ekilmiyor bu hayatta. Aklyma sen geliyorsun, gzlerimi aty?ym ilk sabahta. Kimseleri koyamam yerine, kimselere sevdam diyemem. Seni seviyorum, sevmekten de korkuyorum. Diliyorum yaradandan bu a?kymyz

Ni?an Kurdelasy

Geti?imiz ay Allahyn izniyle aileler arasynda ni?anym yapyldy. Yzkler takylyr takylmaz, kurdelalar kesildi. Adettir, bekarlara kurdeladan biraz kesip yutturmak. Biz de onu yaptyk. Benden drt ya? byk ablama da yutturdum. Gelin grn ki hafta sonra ablamda ni?anlandy. Ynanmazdym ama sanyr

Syrmam

Geti?imiz bahar bana yavru bir kedi hediye geldi. Sary?yn, ye?il gzl, tatly my tatly. Adyny Syrma koyduk. ok seviyordum, bize ok aly?my?ty. A?ustosta izindeyken, babam onu babalary olmayan iki karde?e verdi. "Arada getirirler seversin" dedi. Verdi?imiz ailenin yataklaryna ayda bir tuvalet ihtiy

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)