Tüm Kategoriler


Sayfalar

ELFIDA' Profili


Toplam Yazıları: 27
Toplam Görüntülenme: 7673
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

ELFIDA Son Yazıları

Yolun Sonu

ykmy?ym artysyyla, eksisiyle adyna sevda dedi?imiz yola. nne, arkasyna bakmadan, tozuna topra?yna aman demeden, ilerisini d?nmeden. Bekleyenin aydynlyk mi, gecemi oldu?unu bilmeden. Mutlulu?u da, hzn de yasady?ym ykmaz bir yol. Artik ilerisini grebildi?im, hznn kar?ylayaca?y, gecenin bek

Lise Yyllary

o?umuz ya?ady o yyllary. Belkide en gzel yyllarymyz, en gzel a?ymyzdy o yyllar. Sevginin, mutlulu?un, ya?ama sevincinin, insanyn iinin, duygularynyn kypyr kypyr oldu?u yyllar. En gzel arkada?lyklary lise yyllarynda bulduk belkide. Birbirimize verdi?imiz szler vardy, okul bitse bile aradaki s

Mutluluk Nerede?

?imdiye kadar sitede ok yazylar okuduk. Kimisi evlili?inden ?ikayeti, kimisi e?ini aldatyyor, kimisi aldatylyyor. Aslynda bunlar benim gibi bekar ki?ilere hi iyi birer rnek de?il. Syka duydu?umuz bu konular yznden evlilik gibi kutsal bir messeseden korkar hale geldik. Merak etti?im; peki

Yazy Bekliyoruz

Bahar gelince insan bedenini farkly duygular sarar. Mutluluk, heyecan, umut. Gne?in syca?y yaktyka insanyn iide yle yanar. ok gzel duygulara yer verir. ogu zaman yaza hazyrlyktyr bahar aylary. Kimileri tatil kyleri arar, kimileri ne yapaca?ynyn planlaryny kurar, kimileri ise yaza inc

Gnl Sayfam

Ey yar! Seninle atym gzm, seninle kapatmak istedim. Seninle ya?adym sevgiyi, mutlulugu, bir okadar hzn, acyyy. Ya?adym olumlulary, olumsuzluklary. Ve yine seninle kapattym "gnl sayfamy". Senin bir daha giremeyece?in o sayfaya kilit vurup, kaldyrdym rafa. Yeni bir sayfa atym. Havayy

Ama

Hepimizin bir amacy vardyr ?u yalan hayatta, amasyz ya?anamaz. Hep bir ?eyler eksik ve bo? olur ya?antymyzda. Peki bu ama iin ykty?ymyz yolda di?er ya?ayabileceklerimizi bir kenara atyyor muyuz ya da onlary da ayny zamanda ya?ayabiliyor muyuz? Gn geliyor ama iin sevdiklerimizi kyrabiliyor

Geceler

Nedir bizim iin geceler, neleri ya?aryz? Kimileri iin dinlenme any. Kimileri iin duygulary, anylary, hasreti kimsesiz ortamda gizlice ya?ama imkany. Kimileri iinse drt duvar efkary. Gne?in baty?yyla ba?lar anylaryn do?u?u. Gzler sanki o any bekler, biriktirdiklerini azad etmek iin. A?ykl

Aradaki Fark

Bugn okulda sinirleri gev?etme, rahatlama semineri vardy. Synyfta herkes kendine bir e? seip farkly yntemleri deneyecekti. Ellere masaj ve kar?yndaki insanla syrt syrta veya ba?ka pozisyonlarda onun sycakly?yny hissetme gibi; rahatlatycy bir mzik e?li?inde. Synyftan bir adam ve kadyn dikkati

Kanatsyz Mele?im

?dm, hastaydim o koridorlarda. Yanlyz kaldym o odada. Korktum, beni neyin bekledi?ini bilmeden, bekledim aresizce. Sol yanymyn hyzly aty?yyla uyandym. Kimsecikler yoktu yanymda, bana sahip ykacak. Gne?in do?u?uyla sabahyn ilk y?yklary vurdu penceremden odama ve o girdi kapydan beyaz kyyafe

Canym Ablam

Ablamy bugn Trkiye´ye u?urluyorum. Bir ay sonra da ben gelecegim. Evde bir ayda olsa, tek ocuk olarak kalaca?ym diye sevinirdim. Ancak ablamy ?imdiden zlemeye ba?ladym onun olmayaca?yny d?nnce. Bugn okula giderken ablamla vedala?tym fakat duramadym hastayym bahanesiyle eve geldim.

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)