Tüm Kategoriler


Sayfalar

ELFIDA' Profili


Toplam Yazıları: 27
Toplam Görüntülenme: 7673
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

ELFIDA Son Yazıları

Gzel Dostluklar

Nedir dostluk?Dostluk; sevgidir,saygydyr, ho?grdr, kar?yndaki insani dinlemek, dertle?mek, yardym etmektir. Dost bildi?inin, ince detaylaryny bilmek de?ildir dostluk. Kar?ylykly saygy duyuluyor ve birbirini anlayabiliyorsa dostluk bitmez. Bir tany?mayla, bir tesadfle ba?layabilen arkada?ly?yn so

Bekle Beni Yzmirim

Y?te o gn geldi. Yim kypyr kypyr. Ynsan bu kadar m zler? Sanki yyllar olmu? gitmeyeli, grmeyeli, kokusunu almayaly. Ne kadar zlemi?im seni. Ne kadar grmek istemi?im o nazly duru?unu. Ne kadar zlemi?im gne?in saklady?y yyldyzlary gece grmeyi, dilek dilemeyi. Yaryn geliyorum sana. Kok

Tu?ba zay

Dn ablamlarda kaldym. Onlarla ar?yyy gezdik. Bir ma?azaya girdik, asansre binecektik ki, kasada Tu?ba zay´y grdk. Eni?temin "Tu?ba de?ilmi bu?" demesiyle bize bakyp, glmsedi. Sanyyorum imza isteyece?iz sandy. Fakat aldandy. Serdar Orta, Ebru Gnde? olsaydy imzasyz ayrylmazdym oradan.

Sevdanyn Sayfasy

Sevda girdi mi bir kalbe, o kalp grmeye ba?lar gne?i. ykar kabu?undan, saklandy?y sandyktan. Cesurca ykar seviyorum der, nabzy farkly atar. Daha canly, daha kendinen emin. Duygular sayfalara yazylmaz, anlatylmaz. Sayfalar beyazly?yny korur, sevdanyn klavuzlu?unu yapmaya cesaret edemez. Kalplere

Seviyorum Seni

Gnlm tutuldu, bu aska. Bu defa bamba?ka... Kendimi kaybettim, senin sevdanda. Sensiz bir saniye, ekilmiyor bu hayatta. Aklyma sen geliyorsun, gzlerimi aty?ym ilk sabahta. Kimseleri koyamam yerine, kimselere sevdam diyemem. Seni seviyorum, sevmekten de korkuyorum. Diliyorum yaradandan bu a?kymyz

Ni?an Kurdelasy

Geti?imiz ay Allahyn izniyle aileler arasynda ni?anym yapyldy. Yzkler takylyr takylmaz, kurdelalar kesildi. Adettir, bekarlara kurdeladan biraz kesip yutturmak. Biz de onu yaptyk. Benden drt ya? byk ablama da yutturdum. Gelin grn ki hafta sonra ablamda ni?anlandy. Ynanmazdym ama sanyr

Syrmam

Geti?imiz bahar bana yavru bir kedi hediye geldi. Sary?yn, ye?il gzl, tatly my tatly. Adyny Syrma koyduk. ok seviyordum, bize ok aly?my?ty. A?ustosta izindeyken, babam onu babalary olmayan iki karde?e verdi. "Arada getirirler seversin" dedi. Verdi?imiz ailenin yataklaryna ayda bir tuvalet ihtiy

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)