Tüm Kategoriler


Sayfalar

hayal' Profili


Toplam Yazıları: 9
Toplam Görüntülenme: 2219
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

hayal Son Yazıları

Ynsanlyk my Bu?

Sevgiler, sahte dostluklar ykar iin olmasyn. Herkes gnlnce ya?asyn kimse zlmesin, a?lamasyn. ok mu bir ?ey istiyoruM, anlamyyorum? Sadece benim sevinlerimi, hznlerimi payla?abilece?im bir dost istedim ama hep yalny? insanlarla kar?yla?tym. Drste evli oldu?umu syledim, bu sefer de b

Canym O?lum

Y? yky?y evimin bulundu?u sokaktaki kuafrme u?radym. Salarymy kysacyk kestirdim. E?im ve o?ullarym yeni sa stilimmden ho?lanmadylar. Sabah byk o?lumu okula gnderdikten sonra biraz uzandym uyumu?um. alan telefonun sesine uyandym arayan kuafrmd, hemen oraya gelmemi ysrarla sylyordu. zer

Garip Duygulardayym

Alyp ba?ymy gidesim geliyor uzaklara, hem de ok uzaklara. Ama nereye ve nasyl gidece?imi d?ndke de batyyorum. Sakin, sessiz, derdin, kederin olmady?y mutlu olunabilecek bir yer var my? Her yanym dertli, her yanym hznl. Bu durum benimle beraber mr boyu srecege benzer. Hi mi glmez yz

Bir Gn Mutlaka

Hayattta sevdi?im szlerden birisidir "bir gn mutlaka". Aslynda anlamasyny bilen ve anlayan iin gzel bir sz. Her neyse aslynda iimde ?u an fyrtynalar kopuyor. A?lamak, hykyrmak, lanet olsun ?u dnyanyn dzenine demek geliyor. Oysa desem de demesem de hi bir ?ey de?i?mez. nk tabiatyn ka

Ymkansyzyma

Sevmek yrek ister, sabyr ister. Sevmek aslynda bir bakyma emektir, de?er vermektir bence. Ymkansyzy sevmek lmdr i?te. Evet imkansyzymy seviyorum. Belkide hi elini tutamayyp, gzne bakamayaca?ym ama yinede seviyorum i?te. Hani bir yazymda demi?tim ya; "ya?amak direnmektir" diye, syrf acylar

Yrek Syzyma

Yine bir gece yarysy, saate bakmaktan korkuyorum. Bakty?ym her yerde hayalin kar?yma ykacak sanyyorum. Yine sabahy yapamyyorum. Ymkansyzym, yrek syzym bu sana son sesleni?im. Bak yoklu?una ve sensizli?e bir sigara daha yakyyorum. Hi glmeyen kaderime bir kez daha a?lyyorum. Hykyryklarymy duyuyor

Ady Ay?e Kimsesiz

Arkada?ymyn rahatsyzlanmasy sebebiyle dn acil nbetini ben tuttum. Gece 11:30 civary st ba?y peri?an, yz gz kan iinde, vcudunun hemen heryeri morluklar iinde 65-70 ya?larynda bir kadyn getirdiler. Devriye gezen ekip parkta bulmu?. Biz ona "Ay?e Kimsesiz" dedik. Bir ara kendine geli

Kynyyorum

Ynsanlara drst davranmayanlary, benimle konu?tuklaryny, benim sylediklerimi ba?kalaryyla payla?anlary, hergn ba?ka nickle konu?anlary ve bunu aly?kanlyk haline getirenleri ?iddetle kynyyorum. Soruyorum sizin onurunuz, gururunuz yok mu? Yapty?ynyz ?ey erkeklik mi sizce? Siz kendinize nasyl ya

Hayatymyn Hatasy

Sen var ya sen? Hayatymyn en byk hatasysyn. Artyk ne seni grmek ne de sesini duymak istiyorum. Artyk sen bana de?il ba?kasyna aitsin, kabul et bunu. Sevdi?im iin daha fazla pi?man etme beni ltfen. Ve beni yalnyzly?ymla ba?ba?a byrak, yk git hayatymyn hatasy...

Sayfa Gezinme: 1 (All)