Tüm Kategoriler


Sayfalar

kuja' Profili


Toplam Yazıları: 28
Toplam Görüntülenme: 11722
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

kuja Son Yazıları

Bo? Cmlelerim Var

Dnya ok de?i?mi?, amacyn tek kelimeyle elde edeceklerin olmu?. Elde etmek u?runa sylenen yalanlar artyk gurur ve zekilik olmu?. Hayat bizi yendi derken, herkes buna mutlulu?un syrry diye tutunmu?. A ruhlar kendilerine sevmedikleri e?ler bulup bulu?turmu?, kimisi de bunu parayla satyn almaya koyu

Benim Bahem

Hepimizin bir bahesi vardyr, nemli olan ona ne ekip yeti?tirdi?inizdir... Y?te benim bahem; Beyaz gllerim: Masumiyeti simgeliyorlar, iimdeki o kk ocu?un o saf merakyyla ayyorlar... Kyrmyzy gllerim: Hayatymda ilk a?kym olan, Allaha olan a?kymy simgeliyorlar, biraz umursamasam hemen sol

Sevdi?im ?arky

Srekli alan bir ?arky gibiyim. Beni, sevdi?in ?arky sanabilirsin ama ?arky ba?a sardyka sykylyp gidersin. Ancak sevdi?in ?arky de?ilim. Bir sre sonra ses ykarmayy keserim ya d?meye tekrar basar dinlersin ya da benim listemden ikinci ?arkymy seerek hayat denen karma?ayy benden dinlersin. Bir m

Aile Sevgisi

Bir arka bahem var kalbimde, gzlerim buna aylan pencere, a?lady?ymda zlme anne, gzya?larym bahemi sulayan kaynaktyr sadece, gzlerime bakty?ynda grd?n ben olmamalyyym artyk anne, her ne kadar sana anne olarak bakmayy unutmu? olsam da ko?up sana symsyky sarylyp yanaklaryny pmeyi artyk iste

Muazzam Kadynlar

Kadynlar gerekten muazzam varlyklar Sesleri, gzleri, fikirleri, d?nceleri ve sevgileri her zaman ok muazzamdyr. O masum baky?laryyla canymyzy aly?lary, gl?leriyle her seferinde bizi hayran byrakmalary ve o muazzam e?lenceli fikirleriyle bizleri hayattan alyp, ba?ka bir dnyaya gtrmeleri ge

Ben Kimim?

Ben kim miyim? Ben de senin kadar insanym, lkemin herhangi bir ?ehrinde, hayatyn trl trl oyunlary ve tatlaryyla, kimi zaman yanly?lara sarylmy?, kimi zaman do?rular u?runda sava?my? biriyim. Belki de kendimdeki tek artym, yapty?ym yanly?lary fark edebilmek ve dzeltmeye aly?maktyr. Ben sevgin

Adyny Sen Koy

Her ?eyin ba?y ve sonu oldu?u gibi gnlerimiz de her gn ba?lyyor ve bitiyor. Y?te ?imdi koltu?uma oturdum. Arkama yaslandym, yanymda sycak iece?im ve yazyyorum Evet, bir gn daha bitiriyorum. Camdan dy?ary bakty?ymda batan gne?i grebiliyorum. Bugn de bana veda ediyor. Huzurluyum hem de ok hu

Uzat Ellerini Hayalime

Kapat gzlerini Elini uzat Unut aklyndaki tm soru i?aretlerini. Gven gibi anlamlary alma bile d?ncelerine. ykarmy?, i?in varmy? Unut, her ?eyi unut! Kapat gzlerini Uzat ellerini Sz veriyorum sana; her ?ey sahip oldu?undan daha kt olmayacak. ?imdi sakyn d?nme Byrak kendini,

Medeniyet Dedi?in

?imdi yazyyy okudu?unuzda o?u insan kendinden bir para grecek. Belki sinirlendi?i iin, belki de Aman ya! diyece?i iin yorum yapmayacak... Ancak bence kendinizde grd?nz yanly?lara sesiz kalmayynyz. Sadece kendinize de?il topluma da zarar veriyorsunuz! Nedir medeniyet? Medeniyet; aslynd

Bir ?ans

Benim yyllarym kimde? Aylarda de?il, gnlerde de?il, saatlerde de?il. Sende hi de?il... Kk zayyf bir a?acym ben, her rzgarda kknden ykar yykylyrym yollarda, gcm geri verseler, dnyayy yerle bir ederdim. "Kim ya?arsa ya?asyn kimse umrumda de?il" derdim. fkem byk, kinim byk, ama vicdany

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)