Tüm Kategoriler


Sayfalar

cengovan' Profili


Toplam Yazıları: 63
Toplam Görüntülenme: 18500
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

cengovan Son Yazıları

Kalbimedir Nasihatlerim

Ey kalbim! Biliyorum ki a?layanlar gibi co?maktasyn. Bu co?ku seni ?iddetli duygulara daldyryyor. Belki de bu, sendeki byk asaletten ileri geliyor. Sen ve ben nice yollary a?tyk. Nice a?klarymyz oldu. Bugne kadar ykty?ymyz sevgililerimizde kendimizi bulduk. Gzel ?eyler ya?adyk. Tekliflerimize

Platonik Sevdama;

Sen ki, dn ak?am benden typky benim gibi bu?ulu baky?ynla bir akmak istedi?inde yorgun ve yylgyn gnlmde bir akma?y aktyn. Kllenen ya da snm? ate?i tutu?turdun. Ya da yanmaya hazyr akma?y yaktyn. Ah kalbim! Belki de sana bir tany?ma teklifinde bulunacaktym. Ancak yanyndaki iki arkada?yn s

Gemi?in Yzleri

Yyllar ncesinde gemi?imin getirisi olan maneviyat mevzularynyn iklimlerinde, bu?ulu sabahlaryn sregeldi?i srete, hayatymyn en nemli dnemeci olan aylarda ok nemli atylymlar yaptym. Y dnyamyn derinliklerinde da?lary, ovalary, yolary a?tym. Gemi?in anylary ve gelece?in belirsizlikleri

Kayboldu Hatyralar!

Merkrn gerilemesi olayynyn olu?tu?u geen hafta ierisinde, ayyn hareketlerinden etkilenen duygularymyn etkisinde, dolunay ile birlikte yo?unla?an duygularymyn bana verdi?i deruni hislerin etkisinde geti gnler. ?ypsevdi gnlmn a?kyn pe?ine d?mesinde pe?inden srkledi beni. ?iddetli a?yk olu?

Uzla?y Kltr

Toplumlaryn vazgeilmez ya?am tarzy bir arada ya?amaktyr. Bu, insan denen varly?yn sosyal bir varlyk olmasyndan kaynaklanyr. lkeler ve milletler olarak bir takym de?i?iklikler sz konusu olsa da sonuta insan yrky de?i?mezdir. Hepimizin insan olarak ba?ka insanlaryn varly?yna olan ihtiyacymyz kay

Yitik Sevgili

Ynsanly?yn kkeni a?kta gizliydi. Yyllar nasyl da bir toprak mle?in gve kaby olmasy gibi zamanla pi?iriyordu zihniyetleri. Zaman de?i?irken,geli?imin de?i?imle ve de?i?ime ayak uydurabilmekle oldu?u anla?ylyyordu. Y?te yyllar, evet yyllar duygularyn yo?unlu?unu arttyryrken, geen zaman da manen

Kyllanan Adamlar

evremizde grd?mz insanlaryn karakterlerinin ne oldu?unu, nasyl bir d?nce yapysyna sahip olduklaryny kimi zaman akl-y selim ki?iler anlarlar. Ynsan sarraflary dedi?imiz bu ki?iler insan suretinden o insanlaryn ne gibi bir d?nce sistemi iinde olduklaryndan da sa?lam sezgileriyle haberdardyr.

Yeniden Merhaba

Uzun zamandan beri ilk kez yazyyorum bu sitede. Zaman zaman yazmak konusunda kendimi geri planda tutmak istemi?sem de bir sre sonra bu fikrimin beni yanyltty?yny anladym. Uzun zaman bu siteden de uzak kaldym. nk yazmak meselesi o kadar da basit olmamaly bence. Ynsan e?er kayda de?er d?nceleri

Uzak A?kym

Bana syledi?in a?k szckleri zihnimden gitmedi inan. Gemi?imin yasyny tutsam da zlyor da de?ilim o yylary. Ikimiz de ?ypsevdi gnlmzle ya?yyorduk i?te. Sen hyryn dilber, ben suskun a?yk. Bu byle srd hayli zaman. Sana olan a?kymy yyllarca bilmedin ama gn geldi?inde gzlerimden okudun a?

Stres Yok

Kyz arkada?ym her?eyi dert etmemem konusunda ok ysrarcy davranyyor. Haksyz da de?il. Ama insano?lu olarak hayatta bazy stres yapan faktrleri grmezden gelemiyoruz. Bu aralar yollarda arabalaryny hoyrata kullanan ki?ilere olan fkem yznden kyz arkada?ymy da zdm sanyrym. Bu tip ?ehir magandala

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 (All)